NDM Föreningsstämma

NDM kallar till föreningsstämma den 1 juni 2018 kl 09.00 - 11.00. Mötet hålls hos Svensk Försäkring, Karlavägen 108 i Stockholm.
NDM välkomnar till föreningsstämma 2018                      1. Val av ordförande för stämman.2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.3. Godkännande av röstlängd.4. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar.5. Föredragning av revisionsberättelsen.6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.7. Beslut...
2018-06-01