NDM Föreningsstämma

NDM kallar till föreningsstämma den 5 juni 2019 kl 09.00 - 11.00. Mötet hålls hos Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50.
NDM välkomnar till föreningsstämma 2019                       1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar. 5. Föredragning av revisionsberättelsen. 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning....
2019-06-05

Samverkansmöte NDM - Konsumentverket

NDM och Konsumentverket träffas två gånger per år i samverkansmöte i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat mellan myndighet och näringsliv.Plats:Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2 B i StockholmDatum och tid:13 november 2019, kl 13.00 - 16.00Deltagare:      NDMs medlemmarDaniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman
2019-11-13

NDM budgetmöte

29 november 2019, NDM budgetmöte
NDM håller sitt årliga budgetmöte för summering av det gånga året samt plan och fastställande av budget 2020 Alla medlemmar hälsas välkomna att delta.   Praktiska detalje r Datum: 29 november 2019 Tid: Klockan 09.00 - 10.30 Plats: Anmälan: Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2 B i Stockholm Tina Wahlroth, telefon 0735-66 55 22 eller tina.wahlroth@kontakta.se...
2019-11-29