Filtrerar på år: 2019

Filtrerar på månad: Juni

Ta bort filter

NDM Föreningsstämma

NDM kallar till föreningsstämma den 5 juni 2019 kl 09.00 - 11.00. Mötet hålls hos Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50.
NDM välkomnar till föreningsstämma 2019                       1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar. 5. Föredragning av revisionsberättelsen. 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning....
2019-06-05