Samverkansmöte NDM - KoV - RO

NDM, Konsumentverket och RO träffas två gånger per år i samverkansmöte i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat mellan myndighet och näringsliv.


Plats:
Konsumentverket, Svensk Handel Regeringsgatan 60 i Stockholm
Datum och tid:
14 november 2018, kl 13.00 - 16.00


Deltagare:      

NDMs medlemmar
Daniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman
Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman