Samverkansmöte NDM - Konsumentverket

NDM och Konsumentverket träffas två gånger per år i samverkansmöte i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat mellan myndighet och näringsliv.


Plats:
Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2 B i Stockholm
Datum och tid:
13 november 2019, kl 13.00 - 16.00


Deltagare:      

NDMs medlemmar
Daniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman