Styrelse NDM

Styrelsen i NDM består av personer med lång och bred erfarenhet av arbete inom området konsumentpolitik och konsumentjuridik. Styrelsen består av en styrelseordförande, vice ordförande och ledamöter som årligen väljs vid föreningens årsmöte.

Kortfattad information om styrelsemedlemmarna

Anna-Karin Smedberg
Anna-Karin Smedberg,
Ordförande

Arbetsplats och uppgifter idag
Jurist på Svensk Handel som är arbetsgivar- och branschorganisationen för handelns företag, såväl parti- som detaljhandel. Ansvar för marknads- och civilrättsliga frågor med inriktning på konsumentpolitik.

Kortfattad bakgrund
Anna-Karin har lång erfarenhet av konsumentfrågor och sitter bl a i Allmänna reklamationsnämnden och i Konsumentverkets Insynsråd. Hon har deltagit i ett antal offentliga utredningar på konsumentområdet, såsom Framtidens stöd till konsumenter, Överskuldsättningsutredningen och Konsumenttvistutredningen.

 

 

_MG_0991_wahlroth
Tina Wahlroth,
Vice ordförande

Arbetsplats och uppgifter idag
VD för Kontakta Sverige som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon.

Kortfattad bakgrund
Tina har en gedigen bakgrund inom kontaktcenterområdet med tidigare tjänster som callcenter- och kundservicechef, managementkonsult, VD utbildningsföretag och VD konsultföretag. Tina har under många år arbetat med konsumentfrågor, etiska riktlinjer och är ordförande i SIS tekniska kommitté som utvecklat Europeisk standard för kundkontaktcenter och nu utvecklar ISO standard för kundkontaktcenter.

Vice ordförande i NIX Telefon och ledamot DM-Nämnden.

Christina Nylander
Christina Nylander
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Christina Nylander, förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer sedan 2005

Kortfattad bakgrund

Tidigare advokat på Advokatfirman MarLaw, författare, föreläsare.

Är även ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, ICCs marknadsföringskommitté och NIX telefon

 

Tore Thallaug

Tore Thallaug
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
VD på SWEDMA, den svenska bransch- och intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring

Kortfattad bakgrund
Har i många år varit verksam som VD för företag inom affärsinformation och direktmarknadsföring. Har och har haft olika nationella och internationella styrelseuppdrag inom dessa branscher.

 

Johan Lundstrom
Johan Lundström
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Chefsjurist Svensk Försäkring

Kortfattad bakgrund
Jur kand 1989 vid Lunds universitet, särskild domarutbildning 1990-1995 och förordnad som hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995, jurist på Finansinspektionen 1996, rättssakkunnig och sedermera departementsråd (chef för försäkringsenheten på departementets finansmarknadsavdelning) i Finansdepartementet 1996-2007, chefsjurist Svensk Försäkring 2007-.

 

Ulrica Dyrke
Ulrica Dyrke
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Jurist på Företagarna

Kortfattad bakgrund
Ulrica är jur.kand. och arbetar mycket med frågor på svensk och EU-nivå inom områdena konkurrens, offentlig upphandling, immaterialrätt och konsumenträtt. Ulrica har tidigare bl.a. arbetat som konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket och som kansliråd på Näringsdepartementet.

Niklas Briselius
NIklas Briselius
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Förbundsjurist Sveriges Annonsörer AB

Kortfattad bakgrund
Jur. kand. med inriktning på immaterialrätt och medierätt. Jag har arbetat med konsultation och utbildning i marknadsrätt, upphovsrätt och avtalsrätt samt enskilda och centrala avtalsförhandlingar inom medieområdet samt på upphovsrättsorganisationer inom såväl text och bild.
   

Revisorer

Kjell Morberg, auktoriserad revisor
Malin Markman, auktoriserad revisor