Styrelse NDM

Styrelsen i NDM består av personer med lång och bred erfarenhet av arbete inom området konsumentpolitik och konsumentjuridik. Styrelsen består av en styrelseordförande, vice ordförande och ledamöter som årligen väljs vid föreningens årsmöte.

Kortfattad information om styrelsemedlemmarna


Anna-Karin Smedberg
Anna-Karin Smedberg,
Ordförande

Arbetsplats och uppgifter idag
Jurist på Svensk Handel som är arbetsgivar- och branschorganisationen för handelns företag, såväl parti- som detaljhandel. Ansvar för marknads- och civilrättsliga frågor med inriktning på konsumentpolitik.

Kortfattad bakgrund
Anna-Karin har lång erfarenhet av konsumentfrågor och sitter bl a i Allmänna reklamationsnämnden och i Konsumentverkets Insynsråd. Hon har deltagit i ett antal offentliga utredningar på konsumentområdet, såsom Framtidens stöd till konsumenter, Överskuldsättningsutredningen och Konsumenttvistutredningen._MG_0991_wahlroth
Tina Wahlroth,
Vice ordförande

Arbetsplats och uppgifter idag
VD för Kontakta Sverige som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler.

Kortfattad bakgrund
Tina har en gedigen bakgrund inom kundkommunikation med tidigare tjänster som chef, VD och managementkonsult inom kontaktcenterområdet samt VD för utbildnings- och konsultföretag. Tina har under många år arbetat med konsumentfrågor, etiska riktlinjer och är ordförande i SIS svenska kommitté som utvecklat såväl Europeisk som internationell ISO standard för kundkontaktcenter.
Tina är ledamot NIX-Telefon samt DM-Nämnden, marknadens självreglering för direktmarknadsföring.

Christina Nylander
Christina Nylander
Ledamot


Arbetsplats och uppgifter idag
Christina Nylander, förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer sedan 2005

Kortfattad bakgrund

Tidigare advokat på Advokatfirman MarLaw, författare, föreläsare.

Är även ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, ICCs marknadsföringskommitté och NIX telefon

 

Mattias Grundström
Ledamot


Arbetsplats och uppgifter idag
Jurist på SWEDMA, den svenska bransch- och intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring


 

Johan Lundstrom

Johan Lundström
Ledamot


Arbetsplats och uppgifter idag
Chefsjurist Svensk Försäkring

Kortfattad bakgrund
Jur kand 1989 vid Lunds universitet, särskild domarutbildning 1990-1995 och förordnad som hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995, jurist på Finansinspektionen 1996, rättssakkunnig och sedermera departementsråd (chef för försäkringsenheten på departementets finansmarknadsavdelning) i Finansdepartementet 1996-2007, chefsjurist Svensk Försäkring 2007-.


 

Vakant Företagarna
Ledamot
Åsa Arffman
LedamotArbetsplats och uppgifter idag
Jurist med ansvar för konsumentfrågor på Svenska Bankföreningen.

Tobias Eltell webb liten
Tobias Eltell
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Förbundsjurist Sveriges Annonsörer AB

Kortfattad bakgrund
Tobias är jur.kand. och arbetar främst med marknadsrätt och immaterialrätt. Författare och föreläsare. Har tidigare arbetat som jurist på TV4, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och Advokatfirman Fylgia.
 
Per Hultengård
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Legal Advisor på Tidningsutgivarna


Revisorer
Kjell Morberg, auktoriserad revisor
Malin Markman, auktoriserad revisor