Konsumentverket vill bli proaktiva

I gårdagens möte med Konsumentverket berättade GD Gunnar Larsson att de ska bli mer proaktiva och samarbeta med näringslivet, istället för att arbeta med tillsynsärenden.

Jag sitter i styrelsen för NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. Vi är 23 organisationer och föreningar som samverkar i frågor som är viktiga för näringslivet.

Två gånger om året träffar vi Konsumentverket och Reklamombudsmannen. Syftet är att informera varandra om våra respektive verksamheter och vad som är aktuellt. I gårdagens möte berättade Generaldirektör Gunnar Larsson att Konsumentverket ska arbeta mer tillsammans med näringslivet och bedriva praktiva arbeten istället för att driva tillsynsärenden. Han tror på att agera tillsammans med de seriösa bolag som finns på marknaden och skapa modeller och praxis för bolags agerande gentemot kunder och konsumenter. Det ser Kontakta mycket positivt på!

 

Gunnar berättade också att de ändå avser driva ett antal ärenden mot några bolag som arbetar med telefonförsäljning och som under en längre tid betett sig bedrägligt.
1. Självklart är dessa bolag inte medlemmar i Kontakta.
2. Kontakta välkomnar processer mot bolag som beter sig illa på marknaden och som uppenbarligen struntar i lagar och etiska regler.

 

Kontakta informerade KO om att vi stärkt upp våra medlemsvillkor, att alla våra medlemmar nu genomgår introduktionsdagar för att ta del av vad som gäller för medlemskap och ett seriöst agerande på marknaden, samt att vi inför en sk "självdeklaration" från 2013. Allt i syfte att stärka seriositeten hos medlemmar i Kontakta. KO välkomnade detta och bekräftar att de upplever skillnad mellan bolag som är medlemmar i Kontakta och inte. Det var underbart att höra! Tack alla ni medlemmar som gör skillnad!

 

Tina Wahlroth

VD Kontakta

2012-11-02