Möte angående EUs förslag till Dataskyddsförordning

EU har lagt ett förslag till ny Dataskyddsförordning, som i stora drag innebär att individen ska ha rätt till sin egen personinformation och att företag måste be om att få kontakta sina kunder.

Som en följd av de problem som uppstått med hantering av personuppgifter i kölvattnet efter Facebook och andra liknande företeelser, har man från EUs håll bestämt att som individ ska man ha fullständiga rättigheter när det gäller hur ens personuppgifter hanteras. Därför föreslår man nu en ny förordning, som är att jämställa med lagstiftning. I Sverige är vi starkt kritiska till denna förordning, då den skulle slå sönder svensk lagstiftning (som fungerar väldigt bra) och även svenskt näringsliv. Kontakta har därför bearbetat beslutsfattare i frågan, båda i egenskap av Kontakta och som medlem i NDM.

Vad innebär då denna förordning? I korta ordalag:

- Samtycke. All behandling av en persons uppgifter måste föregås av samtycke. I varje enskilt fall och i varje ärende. Även om det är en befintlig kund. Det innebär att man inte kan marknadsföra sig till befintliga kunder - utan samtycke... Centrala databaser med personuppgifter som ex PAR kommer inte att bli möjliga.

- Portabilitet. En kund/konsument ska kunna begära ut ALL personinformation och få den transporterad till annan aktör. Ex vid byte av bank eller liknande.

- Rätten att bli bortglämd. En kund/konsument kan kräva att all persondata och allt som har med dennes kontakter/affärer att göra med ett företag, ska raderas. Det måste också kunna bevisas att man har raderat alla uppgifter. Detta kommer bland annat att sätta den svenska kreditupplysningslagen ur spel.

- Dataintrång. Om det sker någon typ av intrång eller missbruk av personuppgifter hos ett företag/organisation, ska alla i databasen meddelas inom 24 timmar.

 

Kontakta arbetar aktivt för att svenska politiker bearbetar Bryssel, för att förändra förordningen att bli mer tillvänd näringslivet. Vi vill också att det ska bli ett direktiv, som inte nödvändigtvis påverkar svenska lagstiftningen.

 

Om företag och organisationer  verkligen förstod vad denna förordning skulle innebära för dem, skulle vi nog göra som fransmännen när det ogillar något -gå man ur huse och blockera E4:an från Stockholm till Malmö...