Kontaktuppgifter NDM medlemmar

Här finner du en förteckning över NDMs medlemmar samt kontaktpersoner med tillhörande kontaktuppgifter

Direct Selling Sweden

www.directsellingsweden.se
Kärleksgatan 2 A
211 45 Malmö
Tel: 040-29 43 70

Finansbolagens Förening

www.finansbolagen.se 
Regeringsgatan 67, 4 tr
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46 8 660 68 90

Företagarna

www.foretagarna.se 
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm
Tel: +46 8 406 17 00

IAB Sverige

www.iabsverige.se 
11478 Stockholm
Tel: +46 707 90 94 97

Kontakta

www.kontakta.se

Box 1029

171 21 Solna

Tel: +46 8 669 77 77

LIF - Läkemedelsindustriföreningen

www.lif.se 
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel: +46 8 462 37 00

Spelplan - ASGD www.dataspelsbranschen.se 
Box 22307
104 22 Stockholm
Tel: +46 8 442 76 70
Stockholms Handelskammare

www.chamber.se
Box 16050
103 21 Stockholm
Tel: +46 8 555 100 00

SWEDMA
www.swedma.se 
Box 22 500
104 22 Stockholm
Tel: +46 8 53 48 02 60
Svensk Digital Handel

www.dhandel.se
c/o Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel: +46 10 4718 670

Svensk Försäkring

www.svenskforsakring.se
Box 24043
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 785 00

Svensk Handel

www.svenskhandel.se 
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel: +46 10 47 18 500

Svenska Bankföreningen

www.swedishbankers.se

Box 7603,
103 94 Stockholm
Tel: +46 8 453 44 00

Svenskt Näringsliv

www.svensktnaringsliv.se 
114 82 Stockholm
Tel: 08-553 430 00

Svenska Franchiseföreningen

www.svenskfranchise.se

Åvägen 24, Gårdshus 1
412 51 Göteborg
Tel: +46 31 40 55 10

Sveriges Marknadsförbund

www.svemarknad.se 
c/o Marknadsföreningen i Stockholm
114 38 Stockholm
Tel: 08-21 58 63

Sveriges Annonsörer AB

www.annons.se 
Box 1327
111 83 Stockholm
Tel: +46 8 545 252 30

Sveriges Tidskrifter

www.sverigestidskrifter.se 
Vasagatan 50
111 20 Stockholm
Tel: +46 771 573 573

Sveriges Kommunikationsbyråer

www.komm.se 
111 34 Stockholm
Tel: +46 8 679 08 00

TU (Tidningsutgivarna) – Medier i Sverige

www.tu.se 
Box 22 500
104 22 Stockholm
Tel: +46 8 692 46 00

Tobaksleverantörsföreningen

www.tobaksleverantorsforeningen.se
c/o Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm
kansli@tobaksleverantorsforeningen.se