Filtrerar på år: 2013

Filtrerar på månad: Maj

Ta bort filter

Remissyttrande: Departementspromemorian Gemensamt konsumentskydd i EU (Ds 2013:15)

Till: Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ert dnr Ju2013/2027/L2 NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. Allmänna synpunkter NDM välkomnar införandet av fullharmoniserade regler, liksom att gemensamma...
2013-05-06