Filtrerar på år: 2015

Filtrerar på månad: November

Ta bort filter

Remissyttrande: ”Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” SOU 2015:61

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. Inledningsvis vill NDM understryka vikten av utredningens ställningstagande att vidhålla en opt-outlösning för marknadsföring per telefon. NDM menar att NIX-Telefon i grunden fungerar väl och att eventuella brister kommer...
2015-11-23