Styrelse NDM

Styrelsen i NDM består av personer med lång och bred erfarenhet av arbete inom området konsumentpolitik och konsumentjuridik. Styrelsen består av en styrelseordförande, vice ordförande och ledamöter som årligen väljs vid föreningens årsmöte.

Kortfattad information om styrelsemedlemmarna


Tobias Eltell
OrdförandeArbetsplats och uppgifter idag
Förbundsjurist Sveriges Annonsörer AB

Kortfattad bakgrund
Tobias är jur.kand. och arbetar främst med marknadsrätt och immaterialrätt. Författare och föreläsare. Har tidigare arbetat som jurist på TV4, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och Advokatfirman Fylgia.

Tina Wahlroth,
vice ordförande


Arbetsplats och uppgifter idag
VD på Kontakta, den svenska företrädare för kundkommunikation på distans.

Kortfattad bakgrund
Tina har en gedigen bakgrund inom kundkommunikation med tidigare tjänster som chef, VD och managementkonsult inom kontaktcenterområdet samt VD för utbildnings- och konsultföretag. Tina har under många år arbetat med konsumentfrågor, etiska riktlinjer och är ordförande i SIS svenska kommitté som utvecklat såväl Europeisk som internationell ISO standard för kundkontaktcenter. Tina är ledamot NIX-Telefon samt DM-Nämnden, marknadens självreglering för direktmarknadsföring.

Christina Nylander
Christina Nylander
LedamotArbetsplats och uppgifter idag
Förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer

Kortfattad bakgrund

Tidigare advokat på Advokatfirman MarLaw, författare, föreläsare.

Är även ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, ICCs marknadsföringskommitté och NIX telefon

 

Mattias Grundström
LedamotArbetsplats och uppgifter idag
Jurist på SWEDMA, den svenska bransch- och intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring

 

Johan Lundstrom

Johan Lundström
LedamotArbetsplats och uppgifter idag
Chefsjurist Svensk Försäkring

Kortfattad bakgrund
Jur kand 1989 vid Lunds universitet, särskild domarutbildning 1990-1995 och förordnad som hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995, jurist på Finansinspektionen 1996, rättssakkunnig och sedermera departementsråd (chef för försäkringsenheten på departementets finansmarknadsavdelning) i Finansdepartementet 1996-2007, chefsjurist Svensk Försäkring 2007-.


 
Jessie Cargill-Ek
ledamot


Arbetsplats och uppgifter idag
Senior legal adviser med ansvar för konsumentfrågor på Svenska Bankföreningen

Bakgrund
Jessie Cargill-Ek är jur.kand och har arbetat med marknads- och konsumenträtt sedan 2004. Tidigare jurist på Konsumentverket. Närmast kommer hon från Allmänna reklamationsnämnden där hon ansvarade för området bank/värdepapper.
Jan Fager
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Jurist på TU-Medier

Bakgrund
Jan Fager är jur.kand och har jobbat med marknadsrätt sedan början av 1990-talet och varit verksam på Konsultbyrån för Marknadsrätt i Malmö, Konsumentverket, Sveriges Annonsörer, Sveriges Marknadsförbund och på advokatbyrå. Sedan 2018 jobbar Jan Fagersom jurist på TU- Medier i Sverige.


Sofia Stigmar

Ledamot
Arbetsplats och uppgifter idag
EU-rättsjurist på Svensk Handel
Magnus Johansson
Ledamot

Arbetsplats och uppgifter idag
Konkurrens- och upphandlingsexpert hos Företagarna.

Bakgrund
Magnus Johansson är jur. kand.  Han har ett särskilt intresse för frågor kring konkurrens på lika villkor, offentlig upphandling och konsumentjuridik.Magnus har arbetat i över åtta år med offentlig upphandling och konkurrensrätt. Han kommer närmast från Konkurrensverket där han arbetade som biträdande enhetschef. Dessförinnan arbetade han på Förvaltningsrätten i Stockholm.


Revisorer
Kjell Morberg, auktoriserad revisor
Malin Markman, auktoriserad revisor