NDM

NDM - Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen.

NDM är en sammanslutning bestående av 24 organisationer inom svenskt näringsliv och har därmed en bred representation i näringslivet.

Delegationen startade under slutet av 60-talet och är ett samrådsorgan i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga frågor. NDM är på olika sätt engagerat i flera av näringslivets så kallade egenåtgärder. NDM är remissinstans för marknadsrättsliga frågor, genomför årligen samverkansmöten med Konsumentverket, är representerade i utredningar samt möter departement och politiker vid behov. De ärenden och frågor som NDM hanterar är viktiga för oss och svenskt näringsliv.

NDMs medlemmar finner du under Medlemmar i menyn.