Ett samarbete inom svenskt näringsliv rörande konsumentpolitik och marknadsrätt

NDM - Näringslivets Delegation för Marknadsrätt

NDMs medlemmar