Kalendarium

30
maj

NDM Föreningsstämma

Vi välkomnar till NDMs årliga föreningsstämma.

Plats: Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2B Tid: 30 maj 2024, kl 09.00-11.00 Agenda Val av ordförande för stämman Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet...

Läs mer
16
nov

NDM Budgetmöte

NDM bjuder in till det stadgeenliga årliga budgetmötet för summering av det år som gått, planering av nästkommande år samt fastställande av budget.

Plats: Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2B Tid: 09.00 - 11.00 Deltagare: Samtliga NDM medlemmar Handlingar skickas inför mötet. Välkomna!

Läs mer
24
okt

Samverkansmöte NDM - Konsumentverket

NDM och Konsumentverket, med Reklamombudsmannen inbjuden, träffas två gånger per år i samverkansmöte i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat mellan myndighet och näringsliv.

Plats: Sveriges Annonsörer/SWEDMA, Klara Östra kyrkogata 2B Tid: 23 mars 2023, kl 13.00 -16.00 Deltagare: NDMs medlemmar Representanter Konsumentverket Representant Reklamombudsmannen Stående...

Läs mer
Ladda fler artiklar