Kontakt

Har du frågor till NDM eller vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa eller maila.

Ordförande Anna-Karin Smedberg (Svensk Handel)
+46 10 471 86 43, anna-karin.smedberg@svenskhandel.se 

Vice ordförande och administrativt ansvarig Tina Wahlroth (Kontakta)

+46 735 66 55 22, tina.wahlroth@kontakta.se

Vår postadress är:
NDM
c/o Kontakta
Box 1029
171 21 SOLNA


Om du vill oss något, kan du använda formuläret nedan och skicka oss ditt ärende!