Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter nedan. Vill du komma i kontakt med våra medlemmar kontaktar du dem direkt och du finner dem här.

Ordförande Mattias Grundström (SWEDMA)
+46 70 820 70 40, e-mail

Vice ordförande och administrativt ansvarig Tina Wahlroth (Kontakta)
+46 735 66 55 22, e-mail

Vår postadress är:
NDM
c/o Kontakta
David Bagares Gata 7
111 38 Stockholm