Medlemskap

Skälen att vara medlem i NDM är många, inte minst möjligheten att vara med i påverkan av en sund utveckling på den svenska och Europeiska marknaden. Genom att vi är många betydande organisationer har vi möjlighet att påverka sund utveckling av näringsliv och klok lagstiftning.

Konkreta exempel på vad ditt företag och dina medarbetare får som medlemmar är:

1. Lobbying och politikerkontakter
NDM bevakar och driver frågeställningar som rör alla medlemmars intresse. Vi bevakar våra medlemmars långsiktiga intressen genom att påverka politiker, myndigheter, näringsliv och lagstiftning i frågor som rör vårt område.

2. Påverkan
Genom NDM får er organisation ytterligare möjlighet att påverka beslutsfattare, såväl i Sverige som i EU och övriga länder. Exempel på arbete som bedrivs är utfärdande av rekommendationer, utformande av remissvar och deltagande i opinionsbildning.

3. Kontaktnät
Som medlem i NDM ges det tillfälle att bygga upp kontaktnät med andra bransch- och intresseorganisationer. Det öppnar upp möjligheten att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter men även att utbyta kunskaper och erfarenheter.

4. Tillsammans är vi starka
Om vi är många är det lättare att göra sig hörd. Ju fler vi är desto lättare blir det att påverka beslutsfattarna.

Välkommen med din ansökan, skicka en förfrågan till vår ordförande Tobias Eltell.