20
okt

Samverkansmöte NDM - Konsumentverket

NDM och Konsumentverket träffas två gånger per år i samverkansmöte i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat mellan myndighet och näringsliv.


Plats: Konsumentverket, Adress meddelas inför mötet
Tid: 29 oktober 2022, kl 13.00  -16.00Deltagare:      

NDMs medlemmar
Daniel Karfs, biträdande Konsumentombudsman