Nyheter

15
jun

EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

2018-06 Remissyttrande över EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler COM(2018) 185 (dnr Fi201801709KO)

NDM är inte remissinstans avseende förslaget men vill ändå avge ett yttrande. NDMs yttrande begränsas till de delar som avser individuella rättsmedel och påföljder. Övriga delar av förslaget kommenterar...

Läs mer
1
jun

Europeiska kommissionens förslag till direktiv grupptalan för att skydda konsumenters intresse

2018-06 NDM Remissyttrande Europeiska kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018) 184) (Dnr: Fi2018/01710/KO)

NDM har fått förslaget på remiss och önskar framföra följande synpunkter av generell karaktär. Mer detaljerade synpunkter mot förslaget har utvecklats i föreningen Svenskt Näringslivs remissyttrande och...

Läs mer
1
maj

Alkoholreklam i sociala medier

2018-05 NDM remissyttrande -över betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

NDM har inte fått betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m. på remiss men vill, då förslaget om ett totalförbud av alkoholreklam i sociala medier är av stor principiell betydelse för näringslivet,...

Läs mer
Ladda fler artiklar