Nyheter

1
sep

Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter

Remissyttrande Dnr 2019/1190

Allmänna utgångspunkter NDM noterar att näringslivet och tillsynsmyndigheten till övervägande del gör samma tolkningar och bedömningar vilket är glädjande. NDM ser dock att myndigheten i vissa fall ger...

Läs mer
18
feb

Proposition betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online 2019/20:79

2020-02 NDM framställan

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. NDM önskar framföra följande synpunkter rörande...

Läs mer
Ladda fler artiklar