Nyheter

12
jun

Yttrande över delbetänkandet (SOU 2023:2) En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter, Fi2023/00943

NDM tillstyrker utredningens förslag om samordnande myndighet av de skäl som redovisas. NDM delar också uppfattningen att det kommer att ställas höga krav på samarbete mellan berörda myndigheter och NDM...

Läs mer
Ladda fler artiklar