Filtrerar på år: 2013

Filtrerar på månad: Januari

Ta bort filter

Remissyttrande: Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring - ds 2012:50

Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. Allmänna synpunkter Förslaget bygger bl. a. på WHOs regler från 1981 och som vi hittills har införlivat genom reglerna i marknadsföringslagen. NDM vill framföra några synpunkter enligt...
2013-01-16