Filtrerar på år: 2014

Filtrerar på månad: April

Ta bort filter

Remissyttrande: Patent- och Marknadsdomstol (Ds 2014:2)

Justitiedepartementet Anna Avenberg   Stockholm, 25 april 2014   Remissvar Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) Ert dnr: Ju2914/129/DOM   Näringslivets Delegation för Marknadsrätt – NDM - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som...
2014-04-25