Filtrerar på år: 2014

Filtrerar på månad: Juni

Ta bort filter

Tobaksproduktdirektivet (Tobacco Products Directive, TPD)

Tobaksproduktdirektivet (Tobacco Products Directive, TPD) reglerar sammansättning, märkning och marknadsföring av tobaksprodukter. Bland annat föreslås införande av neutrala tobaksvaror inom EU, som ett led i att förbättra folkhälsan. Med neutrala paket avses att alla former av branding (färger, bilder, logotyper och varumärken) förbjuds på förpackningarna. Mot detta gör NDM starka principiella invändningar från immaterialrättslig synpunkt då det väsentligen inskränker företags möjligheter att nyttja varumärken och kännetecken.
IPRs and Plain Packaging NDM – the Swedish Business Committee on Market Law – is an association and a network of cooperation within the business community. Our main field of activity is market law and consumer policy in a wide sense. NDM brings together 24 business associations and sectors and represents their common interests in that field.  A Members’ List is attached.   Given...
2014-06-02