Filtrerar på år: 2015

Filtrerar på månad: Juli

Ta bort filter

Remissyttrande: Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring (Fi2015/2846/OFA/KO)

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt – NDM - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt i vid mening. NDM företräder 24 näringslivsorganisationers och branschers gemensamma intressen på angivna områden. En medlemsförteckning bifogas. Med anledning av det remitterade förslaget om ändringar i marknadsföringslagens bestämmelser om aggressiv marknadsföring...
2015-07-01