Filtrerar på år: 2016

Filtrerar på månad: Augusti

Ta bort filter

Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete (dnr Fi2016/02144/KO)
NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. NDM önskar inledningsvis understryka vikten av fungerande tillsyn i hela EU så att konsumentskyddsreglerna tillämpas på ett likartat sätt så att de dels ger avsett skydd för konsumenterna, dels gör det möjligt för näringsidkare från...
2016-08-19