Filtrerar på år: 2017

Filtrerar på månad: Januari

Ta bort filter

Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt.
NDM har inte fått Mediegrundlagskommitténs betänkande på remiss men vill ändå framföra sina synpunkter på lämnade förslag om införande av en delegationsbestämmelse avseende varningstexter, innehållsförteckningar och produktinformation samt förslaget om neutrala tobaksförpackningar.NDM kan konstatera att endast ett fåtal remissinstanser företräder näringslivet vilket är anmärkningsvärt då frågorna i allra högsta grad påverkar...
2017-01-24